De Lobbyvakschool wijst nog beter de weg in de zorg

Maak kennis met onze nieuwe adviseur!

De Lobbyvakschool heeft per direct Matthijs de Rover als junior adviseur lokale lobby aangetrokken. In deze rol gaat hij opdrachtgevers gericht adviseren op het gebied van politieke en beleidsmatige processen op bestuurlijke niveaus die van waarde zijn voor de bedrijfsvoering, met name op het gebied van de ingrijpende transities van de Wet langdurige zorg/AWBZ, de Wmo en de Participatiewet. De Rover gaat relevante ontwikkelingen binnen de zorgmarkt op maat monitoren voor individuele opdrachtgevers van De Lobbyvakschool, zoals zorginstellingen.

Over Matthijs de Rover

Matthijs de Rover is afgestudeerd in de Communicatiewetenschap en Gezondheidswetenschappen. In zijn afstudeeronderzoek voor Gezondheidswetenschappen richtte hij zich op het optimaliseren van de samenwerking tussen artsen en managers in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. In zijn afstudeeronderzoek voor Communicatiewetenschap richtte hij zich op het implementeren van digitaal vragenlijstsysteem voor patiënten binnen de afdeling reumatologie van het Medisch Spectrum Twente te Enschede.

Beide disciplines, Communicatiewetenschap en Gezondheidswetenschappen, combineert hij in zijn nieuwe functie bij De Lobbyvakschool. Eerder werkte hij naast zijn studies als onderzoeksassistent ‘public health’ binnen de Universiteit Twente te Enschede. Als studentondernemer richtte hij zich met zijn bedrijf EVOZ Onderzoek tevens op het uitvoeren van evaluerende tevredenheidsonderzoeken onder patiënten en medewerkers van zorginstellingen.

bloglijst