Lobbyen
is gewoon doen.

Wij helpen u als bestuurder effectief lobbyen. Door de juiste vragen te stellen zit u op het juiste moment met de juiste mensen aan tafel, met de juiste kernboodschap.

ontdek hoe

Lobbyen is gewoon doen

Als bestuurder lobbyt u constant. Om uw belangen te behartigen onderhoudt u contact met wethouders, ambtenaren, toezichthouders, collega-bestuurders en stakeholders. Het gaat om effectiviteit: de juiste vragen stellen, zodat u op het juiste moment met de juiste mensen aan tafel zit, met de juiste kernboodschap. Dit leert u door met onze adviseurs methodisch uw lobby te organiseren.

WAT WIJ DOEN

Wij adviseren bestuurders en managers over de lokale lobby. U krijgt lokaal steeds meer te maken met maatschappelijke en politieke krachten. Bijvoorbeeld met de gemeente die (inkoop)taken overneemt van het Rijk en met inwoners die zich organiseren in belangengroepen. Samen versterken we uw positie en reputatie in dit veranderende krachtenveld.

GEWOON RESULTAAT

De Lobbyvakschool is opgericht door ondernemers in public affairs. Wij willen dat u op ons terrein uw kansen ziet. U krijgt niet een papiertje voor aan de muur, maar resultaat.

over ons

Op De Lobbyvakschool werkte ik toe naar het omslagpunt: mijn strategie is niet meer gericht op het beheersen van bedreigingen, maar op de kansen die er liggen voor Bergweide. Mijn gesprek met de gemeente ga ik nu heel anders in.

Leon Hintzen directeur verpleeghuis Bergweide

Methode

In drie stappen verzamelen we de bouwstenen voor uw lobbyplan. De eerste is de krachtenveldanalyse. Ons krachtenveld is meer dan een namenlijst. Het is ook de schematische weergave van ontwikkelingen die uw organisatie raken. Vervolgens maken we de beïnvloedingsanalyse. Hier begint de politieke logica. Met deze analyse ontwerpen we uw strategie. Met het ‘message house’ vertalen we uw strategie tot overtuigende kernboodschap. Deze drie elementen lijnen we uit op het politieke en besluitvormingsproces: uw lobbyplan.

Diensten

Voor optimaal resultaat combineren we training en advies. We helpen u met de juiste strategie en kernboodschap. We trainen u in de logica van effectieve belangenbehartiging. Op die manier kunt u met ons advies uit de voeten: een kwestie van doen!

referenties

Waar staat u?

Wilt u weten hoe uw organisatie ervoor staat? U krijgt het antwoord in 15 minuten met deze online-enquête. Onze rapportage ontvangt u kosteloos in uw inbox. [Link volgt]