EU-studiereis

Begin oktober 2019 is Michiel Krijvenaar (als voorzitter van de Vakgroep Public Affairs) voor de vijfde maal reisleider voor de tweedaagse studiereis in Brussel. Deze studiereis is georganiseerd door Logeion met het bestuur van de BvPA in nauwe samenwerking met de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland en het Informatiebureau van het Europees Parlement.

Leidende thema’s zijn besluitvorming, communicatie en invloed, met de vraagstelling hoe de EU werkt.
Tijdens het intensieve programma wordt ingegaan op de werking van het Europese besluitvormingsproces, de verschillende spelers daarin en hoe je als professional of als burger invloed kan uitoefenen. Vanzelfsprekend komt de aankomende ‘brexit’ ter sprake.

Want ook voor communicatie-professionals is Europa dichterbij dan je denkt. De Europese Unie (EU) investeert in openbaar vervoer in Arnhem, financiert dakboerderijen in Den Haag, stuurt Nederlandse studenten naar het buitenland met een Erasmusbeurs en zorgt voor strenge eisen waaraan ons voedsel moet voldoen.

Ook in het werk als communicatieprofessional bij of voor lokale en regionale overheden ben je misschien al aangelopen tegen “die Europese regels”. Mag je als gemeente je eigen profvoetbalclub met miljoenen euro’s ondersteunen of is dat ongeoorloofde staatssteun? En gaan we door dat stukje groen een weg aanleggen of is het ‘stukje groen’ Europees beschermd natuurgebied? Of misschien ben je gewoon de communicatieprofessional die zich afvraagt waarom communicatie over de EU vaak zo moeizaam verloopt?

Ontmoetingen met leden van het Europees Parlement, ambtenaren van de Europese Commissie en andere Europese instituten maken onderdeel uit van het programma. Ook gaan we in gesprek met vakgenoten die lobbyen in Brussel en bespreken we vraagstukken die betrekking hebben op de communicatie met en door de EU.