Omgevingswet

In 2021 gaat de Omgevingswet in. Deze wet is van belang voor bedrijven en organisaties die willen bouwen, verbouwen of uitbreiden. Voor hen is het belangrijker dan ooit om goede relaties op te bouwen en te behouden. Dit heet: public affairs. Maar wát moet u doen? En hóe? De aanpak verschilt per gemeente. Zijn de belangen groot voor u? Wij helpen u graag om uw doel te bereiken.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet komt in de plaats van 26 (!) andere wetten. Eén wet dus voor alles in de leefomgeving. Het gaat onder meer over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten en maakt vergunningaanvragen, bijvoorbeeld voor bedrijven, een stuk overzichtelijker. De gemeente behandelt uw aanvraag. De Omgevingswet moet het ook mogelijk maken om zelf initiatieven te starten.

Wat zijn de veranderingen voor uw organisatie?

De veranderingen verschillen natuurlijk per bedrijf. Maar voor alle bedrijven geldt dat de gemeente een veel prominentere rol krijgt. Meer dan nu gaat de gemeente bepalen of u een vergunning nodig heeft of niet. En hoeveel ruimte u in die vergunning krijgt. Een tweede verandering is, dat de besluitvorming rondom de leefomgeving veel politieker wordt. Als bedrijf of organisatie moet u bijvoorbeeld zelf draagvlak zien te creëren. Ten derde wordt meer maatwerk mogelijk.

Public affairs wordt belangrijker!

Door al deze veranderingen wordt uw relatie met de gemeente veel belangrijker. Deze relatie opbouwen en onderhouden wordt ook wel public affairs genoemd. Dat maatwerk veel meer mogelijk is betekent verder niet dat uw gemeente ook gebruik maakt van die mogelijkheden. Vaak zult u hier zelf voor moeten lobbyen. Hoe doet u dat?

U kunt ons inschakelen voor:

  • Het inschatten welke veranderingen op uw bedrijf van toepassing zijn.
  • Het opbouwen van een (betere) relatie met uw gemeente(raad), de wethouder en de ambtenaren.
  • Het opzetten van een strategie om uw belangen beter te behartigen bij de gemeente, de provincie of het Rijk. En zelfs bij de EU, waar steeds meer bodem-, milieu- en ruimtelijke wetgeving vandaan komt.

De Lobbyvakschool werkt hiervoor samen met:

  • Van Belang & Partners (voor de landelijke lobby)
  • Thonon Folz | Public Affairs (voor de gemeentelijke en provinciale lobby en het betrekken van omwonenden bij uw vergunningaanvragen).

Ook voorsorteren op de Omgevingswet?

Neem dan contact op met Michiel Krijvenaar. Hij maakt graag een afspraak voor een persoonlijke kennismaking met u en één van onze specialisten.

Telefoon: +31 (0)6 50 12 26 45

E-mail: directie@lobbyvakschool.nl

directie@lobbyvakschool.nl