Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan!

In 2021 gaat de Omgevingswet in: een wet die in de plaats komt van 26(!) andere wetten. Het goede nieuws is dat er daarmee één wet komt voor alles in de leefomgeving. Dit maakt vergunningaanvragen, bijvoorbeeld voor bedrijven, een stuk overzichtelijker. Het minder goede nieuws is natuurlijk dat er veel, heel veel verandert. Daarom is nu beginnen met voorsorteren geen overbodige luxe: de veranderingen gaan immers nog deze raadsperiode in (2018-2022).

Wat zijn de veranderingen?

Die zijn per bedrijf natuurlijk verschillend, maar voor alle bedrijven geldt dat:

– de gemeente een veel prominentere rol krijgt (bijvoorbeeld, zij gaat meer dan nu bepalen of u een vergunning nodig heeft of niet, en hoeveel ruimte u in die vergunning krijgt);

– de besluitvorming rondom de leefomgeving veel politieker wordt;

– er veel meer maatwerk mogelijk gaat worden.

Waarom is public affairs en lobbyen rondom de Omgevingswet belangrijk?

Bovenstaande betekent ook dat uw relatie met de gemeente veel belangrijker wordt. Deze relatie opbouwen en onderhouden wordt ook wel public affairs genoemd. Dat maatwerk veel meer mogelijk is betekent verder niet dat uw gemeente ook gebruik maakt van die mogelijkheden – vaak zult u hier zelf voor moeten lobbyen.

Wat komt er op u af?

Onze partner Royal HaskoningDHV kan een risicoscan maken van wat de nieuwe wet- en regelgeving voor úw bedrijf betekent. Ze zijn marktleider op het gebied van complexe vergunningaanvragen en koploper bij de adviesbureau’s op het gebied van de Omgevingswet. Zij zijn al vanaf het prilste begin bij de Omgevingswet betrokken.

Als Lobbyvakschool kunnen wij u helpen bij:

– het samen met Royal HaskoningDHV inschatten welke veranderingen op uw bedrijf van toepassing zijn;

– het opbouwen van een (betere) relatie met uw gemeente(raad), de wethouder en zijn/haar ambtenaren;

– het opzetten van een strategie om uw belangen beter te behartigen bij de gemeente, maar ook bij de provincie of het Rijk, en zelfs bij de EU, waar steeds meer bodem-, milieu- en ruimtelijke wetgeving vandaan komt;

De Lobbyvakschool werkt hiertoe, naast Royal HaskoningDHV voor de technisch-juridische kennis, samen met

  • Van Belang & Partners (voor de landelijke lobby) en
  • Thonon Folz | Public Affairs (voor de gemeentelijke en provinciale lobby en het betrekken van omwonenden bij uw vergunningaanvragen).

 

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Ivo Thonon, hij beantwoordt dan graag uw vragen en maakt graag een afspraak met u en één van de andere partners.

+31 (0)6 37 33 37 93

ivo@thononfolz.nl