Stakeholders en beïnvloedingstrategie

Iedere organisatie en ieder bedrijf werkt in de 3-D wereld die het krachtenveld met stakeholders behelst. Deze stakeholders zijn organisaties of personen die, met wisselende kracht en inzet, invloed uitoefenen op uw belangen.

Unsplash Austin Distel Stakeholders

Het accuraat benoemen van de meest relevante en invloedrijke stakeholders is essentieel voor een strategische communicatie-aanpak. Maar benoemen is niet voldoende. Door effectief om te gaan met uw relevante stakeholders treedt u op de gewenste manier met uw thema of organisatie voor het voetlicht.

In drie werksessies van een dagdeel (ochtend, middag of avond) brengen we samen met u de stakeholders en kaart en werken we een effectieve beïnvloedingsstrategie uit, inclusief boodschap en framing. We zetten daarbij samen in ieder geval de volgende stappen om te komen tot een compleet lobbyplan:

  • Doel
  • Stakeholder analyse
  • Perceptiescan
  • Issues analyse en koppeling aan stakeholders
  • Beïnvloedingsanalyse
  • Boodschap en framing
  • Start uitvoering

Uw stakeholders in het besluitvormingsproces in het publieke domein worden op het juiste moment goed geïnformeerd met correcte informatie.

plan uw persoonlijke intake