De kracht van vertrouwen

Parkstad als lokale lobby-case, waar het draait om vertrouwen.

In Zuid-Limburg kiezen acht gemeenten met zorgaanbieders voor samenwerking. Zij hebben hun ambitie vastgelegd en langlopende contracten afgesloten. Daardoor is een vertrouwensband ontstaan. Ook tussen zorgaanbieders, die nu weten waar zij aan toe zijn. Roger Ruijters staat aan de basis van deze samenwerking. Dat leverde zijn organisatie Meander Zorggroep een sterke positie op in de relatie met de betrokken gemeenten. ‘Maatschappelijk investeren’, noemt hij dat.

Wat bedoelt u daarmee?
‘Investeren in maatschappelijke toegevoegde waarde. Dat betekent dat je verder kijkt dan je eigen organisatie. Uiteindelijk is dat ook een investering in jezelf, want het versterkt je positie.
‘Dit stelsel heeft zijn langste tijd gehad. Straks wordt goed gedrag – problemen oplossen, in plaats van denken in facturen en declaraties – beloond. Daar moet je als zorgondernemer nú je organisatie op voorbereiden.’

Wat is het rendement?
‘Eerlijkheidshalve: op de korte termijn heeft dat niet het rendement dat je graag zou zien. Maar daar gaat het ook niet om. Naar de gemeenten toe bouwen we een sterke strategische positie op; we draaien aan de knoppen. We staan door onze aanpak bovendien in nauw contact met wijkverpleegkundigen en collega-aanbieders, voorheen enkel concurrenten. Dat levert synergievoordelen op. Zeer concreet: bij klanten die slecht ter been zijn installeren we niet langer allemaal ons eigen sleutelkastje. Bovendien zijn onze professionals meer zichtbaar door deze aanpak.’

Onderhandelen met de gemeente, is dat anders dan met de zorgverzekeraar?
‘Absoluut. Onderhandelen met zorgverzekeraars is technisch en zakelijk. Bovendien zit je met één verzekeraar aan tafel, in plaats van twaalf gemeenten met verschillende ambities. De gemeente heeft meer belangen – zoals werkgelegenheid en ondersteuning van mantelzorgers – en verwacht dus meer van zorgaanbieders. Zij willen horen hoe ‘de’ zorg beter kan worden georganiseerd en hoe zij hun ambities kunnen realiseren. Dat is veel intensiever dan onderhandelen met de zorgverzekeraar, maar kan tot mooie resultaten leiden.’

Wat geeft u collega’s mee?
‘Het belangrijkste: leef je in de situatie van de gemeente, met alle werkzame krachten, in.’

Dit is een bewerking van een artikel dat eerder is gepubliceerd op de website van Van Belang & Partners.

bloglijst